Rok 2022

Akce                                                                      Dotace v Kč     
Souhrnný dotační vztah                                                   70 500
Oprava kapličky                                                                127 000
Komunální volby                                                                 24 966
Prodejna KOOP                                                                   50 000
Vodovod                                                                             300 000

Rok 2021

Akce                                                                      Dotace v Kč     
Projekt na kanalizaci                                                      285 000
Výkon státní správy                                                           70 800
Oprava sociálního zařízení ve 2. patře KD                  100 000
Prodejna KOOP                                                                   45 361

Rok 2020

Akce                                                                      Dotace v Kč     
Střecha na požární zbrojnici                                          127 000
Výkon státní správy                                                           68 100
Volby do PSP České republiky                                        21 629
Prodejna KOOP                                                                  44 234

Rok 2019

Akce                                                                      Dotace v Kč     
Koženková stěna v předsálí                                             61 600
Vybudování archívu                                                          65 400
Výkon státní správy                                                           65 400
Volby do Evropského parlamentu                                  18 054
Prodejna KOOP                                                                  25 630

Rok 2018

Akce                                                                      Dotace v Kč
Vrt na obecní vodovod                                                    339 574
Traktor na sečení a odhrnování sněhu                        127 000
Volby prezidenta ČR                                                          17 480
Volby do zastupitelstev obcí                                             18 541
Výkon státní správy                                                           60 900
Prodejna KOOP                                                                  20 650
Elektrocentrála                                                                   35 000

Rok 2017

Akce                                                                      Dotace v Kč
Dětské hřiště                                                                     120 000
Sbor dobrovolných hasičů                                                     400
Rodáci                                                                                     9 642
Volby do PS ČR                                                                   10 990
Výkon státní správy                                                           57 800

Rok 2016

Akce                                                                      Dotace v Kč     
Oprava chodníku                                                              110 000
Sbor dobrovolných hasičů                                                     500
Výkon státní správy                                                           55 000
Volby do senátu a zastupitelstev krajů ČR                    19 072

Rok 2015

Akce                                                                      Dotace v Kč     
Výkon státní správy                                                            54 400
Propustek                                                                           105 000
Sečení                                                                                      2 323
Sbor dobrovolných hasičů                                                     400
Kompostery na zahrádky                                                    6 500

Rok 2014

Akce                                                                     Dotace v Kč
Údržbu sportoviště                                                             15 200
Údržba veřejné zeleně                                                         2 268
Bezdrátový rozhlas                                                          106 000
Kompostery na zahrádky                                                  12 000

Rok 2013

Akce                                                                    Dotace v Kč
SZIF – chodníky, zeleň atd.                                        2 092 173
Oprava místních komunikací                                        109 000
Údržba veřejné zeleně                                                         1 680
Sbor dobrovolných hasičů                                                     910

Rok 2012

Akce                                                                    Dotace v Kč
Oprava místních komunikací                                       107 000
Sraz rodáků                                                                        22 200
Údržba veřejné zeleně                                                      16 024
Sdružení dobrovolných hasičů                                            480

Rok 2011

Akce                                                                     Dotace v Kč
Obecní komunikace                                                        450 000
Akce čistá voda                                                                  80 000
Sportoviště 2010                                                                47 885

Rok 2010

Akce                                                                     Dotace v Kč
Rekonstrukce místní komunikace                                 111 000
Hřiště                                                                                   60 000

Rok 2009

Akce                                                                      Dotace v Kč
Výměna oken ve víceúčelové budově                            134 000
Czech point – kontaktní místo                                          68 765
Sportoviště 2009                                                              100 000

Rok 2008

Akce                                                                      Dotace v Kč
Rekonstrukce místní komunikace                                 116 000
Zpracování územního plánu                                           112 500
Oprava pomníku padlých ve světových válkách           15 000

Rok 2007

Akce                                                                     Dotace v Kč
Oprava sociálního zařízení ve víceúčelové budově    119 000

Rok 2006

Akce                                                                    Dotace v Kč
Rekonstrukce UTO ve víceúčelové budově                127 000
Oprava soch sv.Jana Nepomuckého a Immaculaty   39 000

Rok 2005

Akce                                                                   Dotace v Kč
Oprava místních komunikací                                      150 000
Rozšíření kapacity sběrné sítě                                         7 500

Rok 2004

Akce                                                                   Dotace v Kč
Komplexní úprava veřejného prostranství                60 000
Obnova a zřizování veřejné zeleně                              30 000

Rok 2002

Akce                                                                   Dotace v Kč
Oprava místních komunikací v dol. části obce        120 000
Oprava obecní kapličky na návsi                                  42 000
Zřízení chodníku v horní části obce                           120 000

Rok 2001

Akce                                                                   Dotace v Kč
Rekonstrukce kotelny ve víceúčelové budově          118 000
Oprava střechy na budově OÚ                                      85 000
Zřízení dětského koutku                                                54 000

Rok 2000

Akce                                                                  Dotace v Kč
Stavba autobusové čekárny                                          59 000
Oprava víceúčelové budovy                                          48 000
Oprava místních komunkací v obci                            43 000

Rok 1999

Akce                                                                  Dotace v Kč
Rekonstrukce požární nádrže                                   300 000

Rok 1998

Akce                                                                 Dotace v Kč
Oprava místního rozhlasu                                           54 000
Oprava místních komunikací a mostku                   60 000