Rok 2018

Akce                                                                      Dotace v Kč
Vrt na obecní vodovod                                                    339 574
Traktor na sečení a odhrnování sněhu                        127 000
Volby prezidenta ČR                                                          17 480
Volby do zastupitelstev obcí                                             18 541
Výkon státní správy                                                           60 900

Rok 2017

Akce                                                                      Dotace v Kč
Dětské hřiště                                                                     120 000
Sbor dobrovolných hasičů                                                     400
Rodáci                                                                                     9 642
Volby do PS ČR                                                                   10 990
Výkon státní správy                                                           57 800

Rok 2016

Akce                                                                      Dotace v Kč     
Oprava chodníku                                                              110 000
Sbor dobrovolných hasičů                                                     500
Výkon státní správy                                                           55 000
Volby do senátu a zastupitelstev krajů ČR                    19 072

Rok 2015

Akce                                                                      Dotace v Kč     
Výkon státní správy                                                            54 400
Propustek                                                                           105 000
Sečení                                                                                      2 323
Sbor dobrovolných hasičů                                                     400
Kompostery na zahrádky                                                    6 500

Rok 2014

Akce                                                                     Dotace v Kč
Údržbu sportoviště                                                             15 200
Údržba veřejné zeleně                                                         2 268
Bezdrátový rozhlas                                                          106 000
Kompostery na zahrádky                                                  12 000

Rok 2013

Akce                                                                    Dotace v Kč
SZIF – chodníky, zeleň atd.                                        2 092 173
Oprava místních komunikací                                        109 000
Údržba veřejné zeleně                                                         1 680
Sbor dobrovolných hasičů                                                     910

Rok 2012

Akce                                                                    Dotace v Kč
Oprava místních komunikací                                       107 000
Sraz rodáků                                                                        22 200
Údržba veřejné zeleně                                                      16 024
Sdružení dobrovolných hasičů                                            480

Rok 2011

Akce                                                                     Dotace v Kč
Obecní komunikace                                                        450 000
Akce čistá voda                                                                  80 000
Sportoviště 2010                                                                47 885

Rok 2010

Akce                                                                     Dotace v Kč
Rekonstrukce místní komunikace                                 111 000
Hřiště                                                                                   60 000

Rok 2009

Akce                                                                      Dotace v Kč
Výměna oken ve víceúčelové budově                            134 000
Czech point – kontaktní místo                                          68 765
Sportoviště 2009                                                              100 000

Rok 2008

Akce                                                                      Dotace v Kč
Rekonstrukce místní komunikace                                 116 000
Zpracování územního plánu                                           112 500
Oprava pomníku padlých ve světových válkách           15 000

Rok 2007

Akce                                                                     Dotace v Kč
Oprava sociálního zařízení ve víceúčelové budově    119 000

Rok 2006

Akce                                                                    Dotace v Kč
Rekonstrukce UTO ve víceúčelové budově                127 000
Oprava soch sv.Jana Nepomuckého a Immaculaty   39 000

Rok 2005

Akce                                                                   Dotace v Kč
Oprava místních komunikací                                      150 000
Rozšíření kapacity sběrné sítě                                         7 500

Rok 2004

Akce                                                                   Dotace v Kč
Komplexní úprava veřejného prostranství                60 000
Obnova a zřizování veřejné zeleně                              30 000

Rok 2002

Akce                                                                   Dotace v Kč
Oprava místních komunikací v dol. části obce        120 000
Oprava obecní kapličky na návsi                                  42 000
Zřízení chodníku v horní části obce                           120 000

Rok 2001

Akce                                                                   Dotace v Kč
Rekonstrukce kotelny ve víceúčelové budově          118 000
Oprava střechy na budově OÚ                                      85 000
Zřízení dětského koutku                                                54 000

Rok 2000

Akce                                                                  Dotace v Kč
Stavba autobusové čekárny                                          59 000
Oprava víceúčelové budovy                                          48 000
Oprava místních komunkací v obci                            43 000

Rok 1999

Akce                                                                  Dotace v Kč
Rekonstrukce požární nádrže                                   300 000

Rok 1998

Akce                                                                 Dotace v Kč
Oprava místního rozhlasu                                           54 000
Oprava místních komunikací a mostku                   60 000