Z této stránky si můžete stáhnout dokumenty a formuláře týkající se Ochrany osobníc dat (GDPR) :

Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

 • Mgr. et. Bc. Luboš Kliment tel: 776233879, email : gdpr@akkliment.cz

Formuláře si můžete vybrat ve formát „pdf“ nebo „docx“. Poslední odkaz je na stažení všech dokumentů ve formátu „zip“.

 • Na příponu Vámi vybraného formátu klikněte levým tlačítkem myši. Pokud máte na svém počítači nainstalován textový editor MS Word nebo PDF prohlížeč zobrazí se formulář žádosti přímo v okně Vašeho prohlížeče. Nyní můžete tuto žádost vyplnit přímo v počítači (MS Word a po té vytisknout), nebo vytisknout prázdný formulář a žádost vyplnit ručně.
 • Na příslušný dokument klikněte pravým tlačítkem myši a v dialogu, který se objeví (kontextovém menu) vybrat položku „ULOŽIT JAKO“ (resp. „SAVE AS“ v anglické verzi). Poté se Vám uloží formulář žádosti na disk Vašeho počítače. S uloženým souborem pak lze pracovat v režimu offline (tedy bez připojení k internetu).

Dokumenty ke stažení

 • Zásady ochrany osobních údajů – pdf
 • Seznam třetích osob, kterým jsou poskytovány os. údaje – pdf
 • Odvolání souhlasu se zpracováním os. údajů – pdfdocx
 • Žádost o přístup k osobním údajům – pdfdocx
 • Stížnost na zpracování osobních údajů – pdfdocx
 • Žádost o opravu osobních údajů – pdfdocx
 • Žádost o odstranění osobních údajů – pdfdocx
 • Žádost o omezení zpracování osobních údajů – pdfdocx
 • Žádost o přenos osobních údajů – pdfdocx
 • Námitka proti zpracování osobních údajů – pdfdocx
 • DOKUMENTY GDPR – zip – 447 kB

Záznamy o činnostech zpracování osobních dat

 • Czech POINT – pdf
 • Evidence obyvatel – pdf
 • Hospodaření obce – pdf
 • Matrika – pdf
 • Místní poplatky – pdf
 • Ověřování – pdf
 • Personalistika – pdf
 • Přestupky – pdf
 • Sociální služ., pomocv hmot. nouzi, veřejné opatrovnictví – pdf
 • Správní řízení – pdf
 • Volby – pdf
 • Vztahy s veřejností a prezentace obce – pdf