nebol-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z Katastru nemovitostí na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z Rejstříku trestů přímo na Rejstříku trestů).

Od 1.1.2010 je na Obecním úřadu v Záborné zřízeno kontaktní místo Informačního systému veřejné správy Czech POINT.

Lze zde získat ověřené doklady z :

 • Obchodního rejstříku
 • Živnostenského rejstříku
 • Katastru nemovitostí
 • Rejstříku trestů
 • Insolvenčního rejstříku
 • Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpisu z bodového hodnocení řidiče

Uvedené doklady poskytuje obecní úřad v době úředních hodin, každý čtvrtek od 19:00 do 21:00 hodin.

Poplatek za vystavení jednotlivých dokladů je následující :

 • 100,00 Kč za výpis z Katastru nemovitostí, Registru řidičů a Registru kvalifikovaných dodavatelů.
 • 50,00 Kč za výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Insolvenčního rejstříku a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.
 • 50,00 Kč za každou další i započatou stránku u vícestránkových výpisů.

Pro vydání ověřeného výpisů z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.