Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Oficiální název :
Adresa úřadu
Obec Záborná
Obec Záborná, čp. 49, 588 13 Polná

Starosta :
Místostarosta :
Finanční vedoucí :
Vlastimil Částka
Bc. Petr Jaroš
Jiřina Chvátalová

Předseda finanční komise :
Markéta Vágnerová

Členové finanční komise :
František Flesar a Martin Dvořák

Předseda kontrolní komise :
Dana Foltová

Členové kontrolní komise :
Jaroslava Vacková a Josef Koubek

Volby do zastupitelstva obce 2022 –

Úřední hodiny :
Telefon :
Datová schránka :
E-mail :
Internetová adresa :
Čtvrtek 19:00 – 20:30
+420 725 101 055
i2hazrm
obec@zaborna.cz
www.zaborna.cz

IČO :
Bankovní spojení :
00543781
MONETA Money Bank 24322514/0600

Formát dokumentů :
pdf, doc (docx), xls (xlsx), odt, ods, jpg

Statistické údaje obce

 

ZUJ :
ID Obce :
Počet částí :
Kat. výměra :
Nadm. výška :

588202
18924
1
647 ha
527 m n.m.
Počet občanů :
Celkem :
– muži :
– ženy :
Průměr. věk :
k 31.12.2019
254
131
123
41