Kultura

Obecní úřad Záborná vydal v roce 2002 dvě emise pohlednic s 8.snímky obce a publikaci „Setkání rodáků a přátel Záborné“, která má 32 stran a 19 obrázkových příloh.

V roce 2012 k 730. výročí založení obce a 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, vydal obecní úřad DVD „730 let trvání obce Záborná, historie a současnost“ a novou publikaci „Kapitoly z historie Záborné“. V této publikaci je podrobně zpracována historie Sboru dobrovolných hasičů, Družstevního lihovaru a Kampeličky, má 135 stran a má bohatou fotografickou přílohu.

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů a místní organizace Červeného kříže, která organizuje kulturní akce k různým příležitostem jako např. vítání nových občánků, kulturní pásmo ke dni matek, sportovní akce ke dni dětí, kulturní pásmo pro důchodce, vánoční besídky atd.

V budově obecního úřadu je občanům k dispozici knihovna. Větší kulturní a sportovní akce včetně kina navštěvují záborenští občané v Polné.

Ze starých tradic se dosud udržují velikonoční zvyky, pálení čarodějnic a v předvečer sv. Mikuláše obchází rodiny s malými dětmi průvod s mikulášem, anděli a čerty.

Za první republiky působil v obci divadelní spolek. Dobové kulisy a opona byly předány do muzea v Polné.

Sport

Pro sportovní vyžití je v obci málo příležitostí, pro děti bylo na spodní návsi v roce 2009 vybudované nové víceúčelové hřiště s umělým trávníkem. V zimě mohou děti zase bruslit na zamrzlé požární nádrži.

Pokud má někdo zájem sportovat závodně má možnost se přihlásit do různých sportovních oddílů v nedaleké Polné.