Upozornění

Dne 10.11.2016 a 17.11.2016 v době 18.30 – 21.00 h bude vybírán na Obecním úřadě poplatek za domovní odpad. Poplatek lze zaslat na účet obce 24322514/0600, variabilní symbol číslo domu.

 • občan 400,- Kč.
 • každé 3 a další dítě v rodině do 18 let je od poplatku osvobozeno.
 • studenti, kteří doloží doklad o studiu a ubytování 200,- Kč.
 • majitelé rekreačních objektů 400,- Kč za objekt.

Na obecním úřadě lze zakoupit kalendáře Mikroregionu Polensko 2017 za 40,- Kč.

Pozvánka

Srdečně zveme občany na vánoční prodejní trhy spojené s rozsvícením vánočního stromu, které se budou konat 27. listopadu 2016 od 14.30 hod. v sále kulturního domu. V 16.30 hod. rozsvícení vánočního stromu a poté bude probíhat v sále vánoční program. Bude se podávat čaj a svařené víno, k poslechu zahrají harmonikáři. Také bude otevřen hostinec. Prosíme občany, kteří by chtěli vystavit své výrobky s vánoční tematikou, ať se přihlásí na OÚ.

Připravujeme

 • V sobotu 03.12.2016 od 13.00 do 14.00 hod. bude provedena v sále kulturního domu charitativní sbírka pro Diakonii Broumov.
 • V sobotu 17.12.2016 se bude konat vánoční besídka.
 • V sobotu 07.01.2017 se bude konat hasičský ples v sále KD.

Podrobnosti budou na plakátech.

Děkujeme Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci pouťové mše.

Společenská rubrika

Významné životní jubileum oslavili

 • v měsíci květnu – Miroslav Jelínek 79 let, Anna Vacková 79 let
 • v měsíci červnu – Josef Mutl 78 let, Jaroslava Částková 78 let, Marie Götzová 80 let
 • v měsíci červenci – Marta Chvátalová 78 let, Anna Šimková 71 let, Marie Tlačbabová 81 let
 • v měsíci srpnu – Josef Halík 78 let, Marie Mokrá 88 let, Zdeněk Milota 71 let, Emilie Halíková 72 let
 • v měsíci září – Jaromír Anděl 74 let, Václav Horský 76 let, Marie Horská 76 let, Marie Dvořáková 65 let, Marie Flesarová 70 let
 • v měsíci říjnu – Stanislav Řezníček 76 let, Jiří Kourek 75 let, Božena Sobotková 76 let

Významné životní jubileum oslaví

 • v měsíci listopadu – Jan Anděl 70 let, Libuše Lánová 75 let, Blanka Vacková 75 let
 • v měsíci prosinci – Marie Fuitová 77 let, Jiří Vacek 73 let, Františka Kratochvílová 91 let, Jarmila Varhaníková 77 let

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme.

Informace o vodovodu

Obec Záborná opustila záměr výstavby vodovodu napojeném na městský vodovod Polná. V měsíci srpnu provedl p. ing. Taranza z Hydrologie Chrudim hydrologický průzkum na k.ú. Záborná. Bylo nalezeno místo pro průzkumný vrt. Místo se nachází na pozemku v k.ú. Záborná, parc. č. 3, 391/3. Pozemek je ve vlastnictví Lesního družstva Polná. LD Polná souhlasí s případným prodejem pozemku o výměře 144 m2 v případě kdy vrt bude mít potřebné parametry ( vydatnost a kvalitu vody ). Rozpočet na vrt je vypracován na cca 330 000 Kč + DPH. Vrt má dosáhnout hloubky 80 m. V současné době je podána žádost o dotaci na tento vrt. Je možno získat až 80 % ze skutečných nákladů. Práce na vlastním vrtu započnou, až bude tato žádost vyřízena. I kdyby obec dotaci nedostala, provede vrt na vlastní náklady. Reálná možnost vrtacích prací je únor – březen 2017. Pokud bude vrt vyhovovat, započnou práce na projektu výstavby vodovodu.

Pronájem sálu

S každým zájemcem o pronájem sálu bude uzavřena smlouva o pronájmu. Pro občany Záborné je stanovena cena 500,- Kč. Předem bude vybírána záloha 1.000,- Kč. Pokud nedojde k poškození majetku obce bude po převzetí sálu vráceno 500,- Kč. Pokud bude způsobena škoda na majetku obce, bude vyčíslena a po nájemci vymáhaná. Pro cizí nájemce je stanovena částka 1.000,- Kč za stejných podmínek. Pokud bude sál pronajímán pro spolkovou činnost, bude každá akce posouzena jednotlivě a lze poplatek prominout.

Statistické zajímavosti

počet obyvatel k 31.12.2015

 • počet obyvatel – 243
 • muži – 128
 • ženy – 115
 • nově narození – 4
 • úmrtí – 3
 • přistěhovaní – 6
 • odstěhovaní – 4
 • sňatků – 4
 • rozvodů – 0
 • průměrný věk muži – 39
 • průměrný věk ženy – 40

nejčastěji používaná jména v obci

 • Marie – 20x
 • Jan – 9x
 • Jiří – 8x
 • Josef – 8x
 • František, Pavel, Jakub – 6x
 • Jana – 5x
 • Anna, Lenka, Ludmila, Kristýna, Pavla, Blanka – 4x

nejčastěji používaná příjmení v obci

 • Flesar + Flesarová – 13 + 7
 • Vacek + Vacková – 9 + 11
 • Chvátal + Chvátalová – 7 + 4
 • Dvořák + Dvořáková – 6 + 4
 • Šimek + Šimková – 4 + 6
 • Šlégl + Šláglová – 3 + 6

Archiv