Na této stránce budou postupně zpřístupněny okopírované kroniky obce ve formátu „pdf“.

Připomínky a náměty ke způsobu zpřístupnění můžete psát do Návštěvní knihy. Na několika listech je dopsán na bočních stranách text, který scaner nepobral, neboť staré kroniky jsou psány na větším formátu papíru než je dnešní „A4“.

Kronika, Školy obecné jednotřídní v Záborné : 1940 – 1963

Pamětní kniha obce Záborné – 1900 – 1983