Upozornění

 • Od 1.1.2015 je pozastavena činnost místní knihovny.
 • Opět upozorňujeme majitele psů, že jsou povinni uklízet po svých psech jejich exkrementy.
 • Na obecním úřadě a v prodejně lze zakoupit knihu Kapitoly z historie Záborné za slevněnou cenu 50 Kč za kus.

Připravujeme

 • V sobotu 20.6.2015 se bude konat florbalový turnaj.
 • V sobotu 27.6.2015 bude první Grilfest ( grilování prasete pod pergolou, místní dětí zahrají na hudební nástroje.
 • V sobotu 12.9.2015 bude hrát v KD jihočeská kapela Babouci.
 • V sobotu 19.9.2015 se bude konat pouťová Mše svatá u kapličky pod lípou. Bližší informace na plakátech.

Děkujeme všem za přípravu vystoupení a pohoštění na besídku ke Dni matek.

Společenská rubrika

Významné životní jubileum oslavili

 • v měsíci květnu – Miroslav Jelínek 78 let, Stanislava Třešňáková 60 let, Anna Vacková 78 let, Božena Vlčková 60 let

Významné životní jubileum oslaví

 • v měsíci červnu – Josef Mutl 77 let, Jaroslava Částková 77 let, Marie Gőtzová 79 let
 • v měsíci červenci – Marta Chvátalová 77 let, Anna Šimková 70 let, Marie Tlačbabová 80 let
 • v měsíci srpnu – Josef Halík 77 let, Marie Mokrá 87 let, Zdeněk Milota 70 let, Emilie Halíková 71 let

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme.

Pronájem sálu

S každým zájemcem o pronájem sálu bude uzavřena smlouva o pronájmu. Pro občany Záborné je stanovena cena 500,- Kč. Předem bude vybírána záloha 1.000,- Kč. Pokud nedojde k poškození majetku obce bude po převzetí sálu vráceno 500,- Kč. Pokud bude způsobena škoda na majetku obce, bude vyčíslena a po nájemci vymáhaná. Pro cizí nájemce je stanovena částka 1.000,- Kč za stejných podmínek. Pokud bude sál pronajímán pro spolkovou činnost, bude každá akce posouzena jednotlivě a lze poplatek prominout.

Statistické zajímavosti

počet obyvatel k 31.12.2014

 • počet obyvatel – 243
 • muži – 130
 • ženy – 113

nejčastěji používaná jména v obci

 • Marie – 20x
 • Jan – 10x
 • Jiří – 9x
 • Josef – 8x
 • František, Pavel, Jakub – 6x
 • Anna, Lenka, Ludmila, Jana – 4x

nejčastěji používaná příjmení v obci

 • Flesar + Flesarová – 13 + 7
 • Vacek + Vacková – 10 + 11
 • Chvátal + Chvátalová – 7 + 4
 • Lán + Lánová – 6 + 3
 • Šimek + Šimková – 4 + 5
 • Šlégl + Šláglová – 3 + 6

Archiv