Upozornění

Dne 5.11.2015 a 12.11.2015 v době 18.30 – 21.00 h bude vybírán na Obecním úřadě poplatek za domovní odpad. Poplatek lze zaslat na účet obce 24322514/0600, variabilní symbol číslo domu.

 • občan 400,- Kč.
 • každé 3 a další dítě v rodině do 18 let je od poplatku osvobozeno.
 • studenti, kteří doloží doklad o studiu a ubytování 200,- Kč.
 • majitelé rekreačních objektů 400,- Kč za objekt.

Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory – místní pohostinství od 1.12.2015.

Upozorňujeme občany, že do kontejneru na kovy nepatří plechovky od barev, olejů a spreje. Tento nebezpečný odpad bude bude opět odvezen v průběhu měsíce října.

Děkujeme Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci pouťové mše.

Společenská rubrika

Významné životní jubileum oslavili

 • v měsíci červnu – Josef Mutl 77 let, Jaroslava Částková 77 let, Marie Gőtzová 79 let
 • v měsíci červenci – Marta Chvátalová 77 let, Anna Šimková 70 let, Marie Tlačbabová 80 let
 • v měsíci srpnu – Josef Halík 77 let, Marie Mokrá 87 let, Zdeněk Milota 70 let, Emilie Halíková 71 let

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme.

Pronájem sálu

S každým zájemcem o pronájem sálu bude uzavřena smlouva o pronájmu. Pro občany Záborné je stanovena cena 500,- Kč. Předem bude vybírána záloha 1.000,- Kč. Pokud nedojde k poškození majetku obce bude po převzetí sálu vráceno 500,- Kč. Pokud bude způsobena škoda na majetku obce, bude vyčíslena a po nájemci vymáhaná. Pro cizí nájemce je stanovena částka 1.000,- Kč za stejných podmínek. Pokud bude sál pronajímán pro spolkovou činnost, bude každá akce posouzena jednotlivě a lze poplatek prominout.

Statistické zajímavosti

počet obyvatel k 31.12.2014

 • počet obyvatel – 243
 • muži – 130
 • ženy – 113

nejčastěji používaná jména v obci

 • Marie – 20x
 • Jan – 10x
 • Jiří – 9x
 • Josef – 8x
 • František, Pavel, Jakub – 6x
 • Anna, Lenka, Ludmila, Jana – 4x

nejčastěji používaná příjmení v obci

 • Flesar + Flesarová – 13 + 7
 • Vacek + Vacková – 10 + 11
 • Chvátal + Chvátalová – 7 + 4
 • Lán + Lánová – 6 + 3
 • Šimek + Šimková – 4 + 5
 • Šlégl + Šláglová – 3 + 6

Archiv