Informační zpravodaj z 3.8.2017

Děkujeme Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci májové mše a setkání rodáků.
Děkujeme také kuchařkám z Janovic za přípravu večeře.

Na obecním úřadě lze zakoupit kalendáře Mikroregionu Polensko 2017 za 40,- Kč.
Stále jsou na prodej v obchodě COOP a na obecním úřadě svíčky ve tvaru místní kapličky za cenu 45,- Kč

Upozornění

 • Odjezd na otáčivé divadlo v Českém Krumlově je v sobotu 26.8.2017 ve 13 hod. z autobusové zastávky v Záborné.
 • V sobotu 9.9.2017 bude v sále kulturního domu taneční zábava s jihočeskou kapelou Babouci.
 • V sobotu 16.9.2017 bude pouťová mše u kapličky pod lípou.

Společenská rubrika

Významné životní jubileum oslavili

 • v měsíci březnu: Jaroslav Šimek 65 let, Bohumil Šimek 73 let
 • v měsíci dubnu: Anna Vacková 73 let, Jiří Wasserbauer 60 let, František Flesar 70 let
 • v měsíci květnu: Miroslav Jelínek 80 let, Anna Vacková 80 let
 • v měsíci červnu: Josef Mutl 79 let, Jaroslava Částková 79 let, Marie Götzová 81 let
 • v měsíci červenci: Marta Chvátalová 79 let, Emil Cakl 70 let, Olga Caklová 65 let, Anna Šimková 72 let, Marie Tlačbabová 82 let

Významné životní jubileum oslaví

 • v měsíci srpnu: Josef Halík 79 let, Jarmila Wasserbauerová 60 let, Marie Mokrá 89 let, Zdeněk Milota 72 let, Emilie Halíková 73 let
 • v měsíci září: Věra Dvořáková 70 let, Jan Štohanzl 60 let, Jaromír Anděl 75 let, Václav Horský 77 let, Marie Horská 77 let, Josef Koubek 70 let, Marie Flesarová 71 let
 • Dne 15.7.2017 oslavili zlatou svatbu manželé Šimkovi, č.p.33.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme.

Informace o odpadech

Od 1. ledna 2017 mohou občané Záborné využívat sběrný dvůr EKO – KOBA s.r.o., NA LÁZNI 489, POLNÁ. Ve sběrném dvoře mohou občané odevzdávat tzv. nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad. Tento odpad hradí firmě EKO-KOBA za své občany obec Záborná.
Ve sběrném dvoře lze odevzdat tyto odpady: absorpční činidla, filtrační materiály, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, sklo po vytřídění nevyužité (drátěné – lepené), oděvy, rozpouštědla, pesticidy, jiný odpad se rtutí, jedlý tuk a olej, olej motorový, barvy, nepoužitá léčiva, dřevo, objemový odpad (koberce, matrace apod.). Tyto odpady dosud občané odevzdávali při tzv. mobilním sběru, který již letos nebude prováděn. Firma EKO – KOBA také provádí zpětný odběr elektrospotřebičů. Biologicky rozložitelný odpad bude i nadále sbírán, tak jako v roce 2016 přistavováním kontejneru firmou Souček Kamenná.

Odpady které si platí občané

 • stavební suť, beton, krytina, zemina, lepenka, asfalt, azbest, keramické výrobky, cihly, apod.
 • pneumatiky nákladní s diskem i bez disku, pneumatiky traktorové s diskem i bez disku

Pneumatiky z osobních automobilů mohou občané odevzdávat v autoservisu Zdeněk Milota bezplatně. Pokud občané odevzdají tyto pneumatiky ve firmě EKO – KOBA, cenu za sběr si zaplatí sami.

Pronájem sálu

S každým zájemcem o pronájem sálu bude uzavřena smlouva o pronájmu. Pro občany Záborné je stanovena cena 500,- Kč. Předem bude vybírána záloha 1.000,- Kč. Pokud nedojde k poškození majetku obce bude po převzetí sálu vráceno 500,- Kč. Pokud bude způsobena škoda na majetku obce, bude vyčíslena a po nájemci vymáhaná. Pro cizí nájemce je stanovena částka 1.000,- Kč za stejných podmínek. Pokud bude sál pronajímán pro spolkovou činnost, bude každá akce posouzena jednotlivě a lze poplatek prominout.

Statistické zajímavosti

nejčastěji používaná jména v obci

 • Marie – 20x
 • Jan – 9x
 • Jiří – 8x
 • Josef – 8x
 • František, Pavel, Jakub – 6x
 • Jana – 5x
 • Anna, Lenka, Ludmila, Kristýna, Pavla, Blanka – 4x

nejčastěji používaná příjmení v obci

 • Flesar + Flesarová – 13 + 7
 • Vacek + Vacková – 9 + 11
 • Chvátal + Chvátalová – 7 + 4
 • Dvořák + Dvořáková – 6 + 4
 • Šimek + Šimková – 4 + 6
 • Šlégl + Šláglová – 3 + 6

Archiv